ผู้ป่วยที่ได้รับความเข้มข้นของยาสูงที่สุด

ผู้ป่วยที่ได้รับความเข้มข้นของยาสูงที่สุดสามารถไปถึงค่ามัธยฐานได้ 15 เดือนก่อนที่จะต้องเติมเงิน การจัดส่งพัสดุภัณฑ์ยังมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการฉีดยารายเดือน การได้รับการฉีดยาและการเข้ารับการตรวจจากสำนักงานน้อยลงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น การฉีดยากว่า 100 ครั้งต่อสัปดาห์กล่าว แต่ที่สำคัญกว่านั้นเราคิดว่ามันจะส่งผลดีต่อการมองเห็น

เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงผู้ป่วยจะได้รับการรักษาน้อยกว่าที่พวกเขาต้องการมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างมีสติเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งต่างๆเกิดขึ้น การเจ็บป่วยการรักษาตัวในโรงพยาบาลพายุหิมะ ฯลฯ และการนัดหมาย จะพลาดหรือล่าช้าถ้าคุณเป็นสัปดาห์หรือสองครั้งล่าช้าสำหรับการเยี่ยมชมบางครั้งคุณอาจมีการลดลงของวิสัยทัศน์และคุณไม่สามารถกู้คืนจากที่เป็นโรคที่ก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง การศึกษาพบผลข้างเคียงบางอย่างจากการผ่าตัด แต่ความปลอดภัยโดยรวมดี อุปกรณ์ไม่สามารถมองเห็นได้ที่ด้านนอกของดวงตา ฝังไว้ใต้เปลือกตาซึ่งปรากฏเป็นจุดเล็ก ๆ หลังจากการผ่าตัดครั้งแรกสามารถเติมเงินได้ในระหว่างการเยี่ยมชมออฟฟิศ