กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยคาดการณ์ว่าการใช้จ่ายสำหรับงานเทศกาลปีใหม่จะมีมูลค่าถึง 13,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศได้ถึงร้อยละ 0.3 ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่าคนไทยจะใช้เงิน 30,800 ล้านบาทในช่วงเทศกาลขึ้นร้อยละ 4.1 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน เพิ่มขึ้น 9.4 พันล้านบาทสำหรับอาหารและเครื่องดื่ม 8.8 พันล้านบาท

สำหรับการเดินทาง 8,400 ล้านบาทสำหรับการซื้อของที่ระลึกและ 2.100 ล้านบาทให้กับสมาชิกในครอบครัว บางแห่งใช้เงินลงทุนประมาณ 1.6 พันล้านบาทและกิจกรรมที่เหลืออีก 500 ล้านบาทเช่นภาพยนตร์และเงินบริจาค ศูนย์วิจัยคาดการณ์ว่ายอดการใช้จ่ายเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5,600 บาทต่อคนเพิ่มขึ้น 3.7% จาก 4,500 บาทที่ใช้ไปเมื่อปีที่แล้ว